Ruleta Svetovalec

Splošni pogoji


 
Ruleta Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme ne jamčita, da bo stran in/ali proizvod "Ruleta Svetovalec" deloval popolnoma nemoteno ali brez napak, niti ne jamčita, da bodo napake na strani ali proizvodu popravljene ali da bo stran ali proizvod "Ruleta Svetovalec", strežnik ali programska oprema brez virusov ali drugih škodljivih sestavin. Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme prav tako ne jamčita, da stran, vsebina, programska oprema in strežnik ne kršijo kakršnih koli patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli osebe. Ta stran, vključno s celotno svojo vsebino in informacijami znotraj nje kot tudi z vsemi storitvami, povezanimi z njo, je v ponudbi taka, kot je, z vsemi svojimi napakami. Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme ne dajeta nobenega zastopstva ali garancije in izrecno zavračata kakršno koli jamstvo, bodisi izraženo ali implicirano, vključno, vendar ne omejeno z jamstvom o trgovanju, ustreznosti za določen namen in nekršitve. Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme izrecno odklanjata kakršno koli odgovornost za napake ali izpuste, napačno rabo ali razlaganje vsebine strani s strani bralca. Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme ne jamčita za natančnost, popolnost ali pravočasnost informacij, pridobljenih na tej strani.

Prevzemate popolno odgovornost in tveganje za vašo lastno uporabo te strani, katere koli storitve, vezane na to stran in hiperpovezave. Nobena ustna ali pisna informacija ali nasvet, ki ga je dal Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme ali kateri koli zastopnik, pooblaščen s strani svetovalca za ruleto in izdelovalca programske opreme, ne daje garancije ali na kakršen koli način poveča obseg jamstva.

Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme in njegove hčerinske družbe, podružnice, prodajalci in/ali lastniki licenc in drugi sodelujoči, ki so omenjeni na tej strani, niso odgovorni ne pravno in ne kako drugače za nobeno posredno, neposredno, naključno, posebno, ali drugačno škodo ali kar koli podobnega (vključno, brez omejitev, niso odgovorni za škodo, nastalo zaradi izgubljenega dobička, podatkov, ali prekinitve poslovanja), kar izhaja iz ali se navezuje na to stran, storitve na tej strani, program "Ruleta Svetovalec", vsebino ali informacije, vsebovane na tej strani, in/ali kateri koli hiperpovezavi. Ta omejitev velja: (1) če domnevna škoda ali terjatev temelji na garanciji, pogodbi, odškodninski odgovornosti ali drugi pravni teoriji in (2) ne glede na to, ali je oziroma ni bilo svetovano svetovalcu za ruleto in izdelovalcu programske opreme o možnostih takšne škode. Vaša edina možnost ob nezadovoljstvu s stranjo, s storitvami na strani, s programom in/ali s hiperpovezavami na strani je, da prenehate uporabljati to stran, program ali storitve. Čeprav Ruleta Svetovalec in izdelovalec programske opreme poskušata zagotoviti celovitost in točnost strani in programa "Ruleta Svetovalec", še vedno ne zagotavljata točnosti in natančnosti te strani in programa. Informacije, objavljene na tej strani ali v programu, se lahko spremenijo in posodobijo brez opozorila.

Zavrnitev naše odgovornosti glede vaših prihodkov in izkupička

Vsi zaslužki in izkazi prihodkov ali primeri prihodkov so zgolj ocene tega, koliko mislimo, da bi vi lahko zaslužili. Uporabljene specifične številke o prihodkih so pripisane posameznikom in podjetjem, ki so zaslužili ta znesek. Ni zagotovila, da se bo isto zgodilo tudi vam. Če se zanašate na te številke, morate vzeti v zakup tveganje, da vam morda ne bo uspelo. Nobena morebitna izjava ali predstavitev zaslužkov na tej strani se ne sme jemati kot povprečen zaslužek. Ni nobenega zagotovila, s katerimi bi se pretekle uspehe ali rezultate o zaslužkih, lahko uporabilo kot pokazatelje prihodnje uspešnosti ali rezultatov.

Denarni rezultati in prihodki temeljijo na več faktorjih. Ne moremo vedeti, kako dobro vam bo šlo, ker vas ne poznamo, niti ne poznamo vašega znanja, delovne etike, vaših poslovnih zmožnosti in prakse. Zato ne jamčimo niti ne namigujemo, da boste dobili kakšne dohodke ali nagrade, ki so ponujene, niti ne jamčimo, da boste obogateli ali da boste sploh kaj zaslužili.

Internetno poslovanje in dohodki, ki izvirajo iz tega, vključujejo neznano tveganje in niso primerni za vsakogar. Ob sprejemanju odločitev zasnovanih na informacijah predstavljenih na naših proizvodih, storitvah in spletni strani se morate zavedati, da lahko doživite velike izgube in sploh nič ne zaslužite.

Vsi izdelki in storitve našega podjetja so samo v izobraževalne in informativne namene. Bodite previdni in poiščite strokovni nasvet. Preverite zadeve z računovodjo, odvetnikom ali profesionalnim svetovalcem, preden kar koli naredite na tej strani ali z informacijami iz te strani.

Uporabnikom naših produktov, storitev in strani svetujemo, da skrbno pretehtajo vse poslovne odločitve in informacije, proizvode in storitve, ki jih ponujamo. Vsem svetujemo, da vse preverijo skupaj z neodvisnimi usposobljenimi strokovnjaki. Informacije, izdelke in storitve na naši strani morate previdno preučiti in oceniti, ali jim zaupate, preden sklepate kakršne koli poslovne odločitve. Soglašate s tem, da naše podjetje in/ali izdelovalec programske opreme nista odgovorna za vaš uspeh oziroma izgubo, nastalo kot posledica vaših odločitev, ki so temeljile na informacijah, objavljenih s strani našega podjetja in izdelovalca programske opreme ali kot posledica storitev in proizvodov našega podjetja in izdelovalca programske opreme.Z obiskom te strani in nameščanjem izdelka na njej se strinjate s pogoji poslovanja.